Rabu, 15 Oktober 2014

TUGASAN KUMPULAN: KUMP 5

DEFINISI PERKAKASAN DAN PERISIAN KOMPUTER

• Perkakasan
Merupakan komponen jenis fizikal yang dihubungkan secara terus dengan komputer atau sistem yang lain. Ia juga merupakan alat yang digunakan sebagai input, dan aktiviti pemprosesan serta output.
• Perisian
Fungsi: Urus,menyedia peralatan,perantara
Merupakan program yang mengawal operasi komputer dan dokumentasi. Dibahagikan kepada sistem dan aplikasi perisian.
INPUT
• Input merupakan satu proses yang mana sesuatu komputer itu boleh proses atau ubah daripada jenis data kepada bentuk kod digital.
• Alat input pula mengubah data serta program yang boleh difahami manusia kepada suatu bentuk yang komprehensif ke CPU.
• Data tersebut mungkin diperolehi daripada sumber-sumber dokumen lain atau yang dimasukkan terus ke dalam komputer.
PERALATAN INPUT
• Papan kekunci
• Alat penunjuk
• Sumber data yang secara automatik
OUTPUT
• Data mentah yang telah diproses kepada bentuk maklumat yang boleh digunakan.
• Output juga merupakan hasil daripada proses pengkomputeran.
• Alat output menjadikan maklumat yang diproses wujud untuk digunakan.
Hard Copy dan Soft Copy
• Hard Copy (jenis cetakan yang boleh dipegang/jelas)
Merekodkan teks atau grafik di atas medium yang kekal seperti kertas atau filem.
• Soft Copy(jenis cetakan yang tidak jelas/dipegang)
Menggunakan isyarat elektronik untuk menunjukkan imej sementara pada skrin.
APAKAH ITU PERISIAN?
• Perisian
-Perisian merupakan arahan yang terdapat dalam bentuk program dan mengawal operasi ataupun perjalanan sesuatu komputer. Ini termasuklah pendokumenan.
Kategori Perisian
• Perisian versi 1.0
• Perisian sistem versi 1.0
• Perisian aplikasi versi 1.0
Application software- perisian aplikasi
• Aplikasi merupakan suatu tugasan yang penguna jangkakan sesuatu komputer itu boleh beroperasi.
• Aplikasi terdiri daripada 2 jenis kategori:
-tujuan umum
Tujuan khusus
Aplikasi untuk tujuan umum.
Perisian dibangunkan untuk membantu dalam penyelesaian sesuatu masalah yang bersifat umum. Ia juga digunakan dalam pelbagai jenis situasi. Contoh perisian:
• Pemprosesan perkataan
Mencipta, mengedit,mencetak dokumen berasaskan teks.
• Lembaran taburan “spreadsheets”
Menyusun, mengira dan membuat data bergraf.
(Sambungan) Aplikasi untuk Tujuan Umum
• Sistem Pengurusan Pangkalan Data
Menyusun sesuatu data supaya data itu mudah diambil semula.
• Penyampaian Grafik
Menghasilkan/mencipta grafik yang kelihatan seperti professional
• Komunikasi
Menghubungkan kepada internet dan dunia web.
Aplikasi untuk Tujuan Khusus
Terdapat beberapa aplikasi yang dikhususkan untuk menyampaikan sesuatu tugasan.
• pengurusan
• Perakaunan
• Hiburan
• Pendidikan
Kejuruteraan dan saintifik
Perisian sistem
Perisian sistem- merupakan program bagi tujuan penyelarasan operasi sesuatu komputer; juga merupakan program yang memudahkan kecekapan dalam penggunaan sesuatu sumber komputer; turut merupakan program yang membantu dalam pembangunan sesuatu program aplikasi.
• Sistem operasi:
-menguruskan operasi secara umum bagi sesuatu sistem komputer.
• Graphical User Interfaces (GUI):
-MS Windows NT, Motif, OpenWindows
• Bahasa Pemprograman:

Tiada ulasan:

Catat Ulasan